ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) พฤศจิกายน 2558
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 286 คน