ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 (บ้านวังกุ่ม)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 156 คน