ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 ธ.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 ธ.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 พ.ย. 2563
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
09 พ.ย. 2563
5 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น. หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒). พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 ต.ค. 2563
6 ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 ต.ค. 2563
7 .ประกาศองค๋การบริหารส่วนตำบลบางหิน. ดาวน์โหลดเอกสาร
45
05 ต.ค. 2563
8 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
23 ก.ย. 2563
9 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 ก.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
31 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18