ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
07 เม.ย. 2565
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 เม.ย. 2565
3 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
22 มี.ค. 2565
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
04 มี.ค. 2565
5 เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าศนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 มี.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
21 ก.พ. 2565
7 ประชาสัมพันธ์ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
10 ก.พ. 2565
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ก.พ. 2565
9 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ก.พ. 2565
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้ลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24