ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ต.ค. 2563
2 .ประกาศองค๋การบริหารส่วนตำบลบางหิน. ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 ต.ค. 2563
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
23 ก.ย. 2563
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
21 ก.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 ส.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง การจำหน่าย ขาย พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 ก.ค. 2563
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
20 ก.ค. 2563
8 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
20 ก.ค. 2563
9 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ก.ค. 2563
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
20 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18