ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์ทะเบียนข้อมูลสนามกีฬา ลานกีฬาเอนกประสงค์สำหรับให้ประชาชนใช้ออกกำลังกาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
193
16 ม.ค. 2562
102 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
20 ธ.ค. 2561
103 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
252
16 พ.ย. 2561
104 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
256
16 พ.ย. 2561
105 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
253
13 พ.ย. 2561
106 คุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
258
13 พ.ย. 2561
107 อำนาจหน้าที่ของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
252
12 พ.ย. 2561
108 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (จากเงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
248
26 ต.ค. 2561
109 ประชาสัมพันธ์งบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
26 ต.ค. 2561
110 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
257
12 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20