ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
31 ก.ค. 2561
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
31 ก.ค. 2561
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
129
19 ก.ค. 2561
104 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
19 ก.ค. 2561
105 ประกาศยกเลิกการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
94
13 ก.ค. 2561
106 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
157
04 ก.ค. 2561
107 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
20 มิ.ย. 2561
108 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
20 มิ.ย. 2561
109 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
20 มิ.ย. 2561
110 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
06 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18