ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประชาสัมพันธ์ทะเบียนข้อมูลสนามกีฬา ลานกีฬาเอนกประสงค์สำหรับให้ประชาชนใช้ออกกำลังกาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
224
16 ม.ค. 2562
122 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
276
20 ธ.ค. 2561
123 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
285
16 พ.ย. 2561
124 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
292
16 พ.ย. 2561
125 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
286
13 พ.ย. 2561
126 คุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
297
13 พ.ย. 2561
127 อำนาจหน้าที่ของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
287
12 พ.ย. 2561
128 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (จากเงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
282
26 ต.ค. 2561
129 ประชาสัมพันธ์งบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
26 ต.ค. 2561
130 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
293
12 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22