ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
449
28 ม.ค. 2562
152 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
464
25 ม.ค. 2562
153 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
473
25 ม.ค. 2562
154 ประชาสัมพันธ์ทะเบียนข้อมูลสนามกีฬา ลานกีฬาเอนกประสงค์สำหรับให้ประชาชนใช้ออกกำลังกาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
404
16 ม.ค. 2562
155 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
450
20 ธ.ค. 2561
156 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
460
16 พ.ย. 2561
157 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
467
16 พ.ย. 2561
158 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
458
13 พ.ย. 2561
159 คุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
472
13 พ.ย. 2561
160 อำนาจหน้าที่ของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
460
12 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26