ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
10 ก.พ. 2565
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
01 ก.พ. 2565
13 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
01 ก.พ. 2565
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้ลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
01 ก.พ. 2565
15 ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
31 ม.ค. 2565
16 ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
11 ม.ค. 2565
17 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
06 ม.ค. 2565
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
04 ม.ค. 2565
19 มาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
30 ธ.ค. 2564
20 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26