ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
19 พ.ย. 2558
192 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
30 ต.ค. 2558
193 ประชาสัมพันธ์งบประมาณ รายจ่ายประจำ ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
21 ต.ค. 2558
194 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
12 ต.ค. 2558
195 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
12 ต.ค. 2558
196 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
298
12 ต.ค. 2558
197 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
301
09 ต.ค. 2558
198 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
288
08 ต.ค. 2558
199 ประชาสัมพันธ์งบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
01 ต.ค. 2558
200 รายงานผลการทดสอบตัวอย่างน้ำ1 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
18 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22