ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 เอกสารติดตามและประเมินผผล แผนพัฒนา 3 ปี( 2558-2560 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
515
19 พ.ย. 2558
232 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
19 พ.ย. 2558
233 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
452
30 ต.ค. 2558
234 ประชาสัมพันธ์งบประมาณ รายจ่ายประจำ ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
21 ต.ค. 2558
235 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
511
12 ต.ค. 2558
236 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
496
12 ต.ค. 2558
237 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
479
12 ต.ค. 2558
238 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
482
09 ต.ค. 2558
239 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
473
08 ต.ค. 2558
240 ประชาสัมพันธ์งบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26