ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในสำนักงาน อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
192
22 เม.ย. 2564
22 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
195
16 เม.ย. 2564
23 ประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
215
05 เม.ย. 2564
24 ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนา ของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
29 มี.ค. 2564
25 ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
26 มี.ค. 2564
26 แอปพลิเคชั่น รู้ทัน(Rootan)
202
17 มี.ค. 2564
27 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสถาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
200
17 มี.ค. 2564
28 ขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงานในสังกัด อบต.บางหิน ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
216
05 มี.ค. 2564
29 ขอความร่วมมือประชาชน ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
214
05 มี.ค. 2564
30 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
22 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22