ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
27 ธ.ค. 2564
22 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
25 พ.ย. 2564
23 ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 พ.ย. 2564
24 เชิญชวนประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
192
11 พ.ย. 2564
25 📣กกต. เชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564
170
01 พ.ย. 2564
26 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ดาวน์โหลดเอกสาร
192
28 ต.ค. 2564
27 คู้มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
10 ต.ค. 2564
28 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
201
08 ต.ค. 2564
29 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.บางหิน และ นายก อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
207
07 ต.ค. 2564
30 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน และเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
220
07 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26