ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 พ.ค. 2563
22 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
08 พ.ค. 2563
23 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
08 พ.ค. 2563
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ โคโรนา 2019 (โควิด 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
29 เม.ย. 2563
25 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
29 เม.ย. 2563
26 ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
16
24 เม.ย. 2563
27 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
58
22 เม.ย. 2563
28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งคนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
69
25 มี.ค. 2563
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งคนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
70
19 มี.ค. 2563
30 รับสมัครคนงานทั่วไป 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
64
06 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18