ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสืยงสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
05 ต.ค. 2564
32 แบบแจ้งการหาเสียง (สำหรับผู้สมัครแจ้ง กกต.ระนอง) ดาวน์โหลดเอกสาร
252
05 ต.ค. 2564
33 "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" ดาวน์โหลดเอกสาร
200
05 ต.ค. 2564
34 ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
199
05 ต.ค. 2564
35 รายงานผลการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 ต.ค. 2564
36 ประกาศ เรื่องการจำหน่ายจายพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
06 ก.ย. 2564
37 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
239
05 ก.ค. 2564
38 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
02 ก.ค. 2564
39 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
02 ก.ค. 2564
40 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระเงินผ่านธนาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
224
02 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26