ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รวมพลังต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
240
24 มิ.ย. 2564
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
258
23 มิ.ย. 2564
43 ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 มิ.ย. 2564
44 ประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
405
07 มิ.ย. 2564
45 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับถุงยังชีพ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิ-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
27 พ.ค. 2564
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด19 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
19 พ.ค. 2564
47 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
17 พ.ค. 2564
48 ความปลอดภัยบนท้องถนน สร้างได้ง่ายๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 พ.ค. 2564
49 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
436
29 เม.ย. 2564
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
369
26 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26