ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในสำนักงาน อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
374
22 เม.ย. 2564
52 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การมาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
19 เม.ย. 2564
53 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
373
16 เม.ย. 2564
54 ประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
392
05 เม.ย. 2564
55 ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนา ของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
373
29 มี.ค. 2564
56 ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
373
26 มี.ค. 2564
57 แอปพลิเคชั่น รู้ทัน(Rootan)
365
17 มี.ค. 2564
58 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสถาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
379
17 มี.ค. 2564
59 ขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงานในสังกัด อบต.บางหิน ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
419
05 มี.ค. 2564
60 ขอความร่วมมือประชาชน ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
393
05 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26