ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
09 ต.ค. 2563
72 ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
414
05 ต.ค. 2563
73 .ประกาศองค๋การบริหารส่วนตำบลบางหิน. ดาวน์โหลดเอกสาร
436
05 ต.ค. 2563
74 โครงการการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
28 ก.ย. 2563
75 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
427
23 ก.ย. 2563
76 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
398
21 ก.ย. 2563
77 อบต.บางหินร่วมประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
18 ก.ย. 2563
78 กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
14 ก.ย. 2563
79 ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
412
31 ส.ค. 2563
80 ประช่าสัมพันทะเบียนข้อมูลสนามกีฬา และลานกีฬาเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
16 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26