ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
74
16 พ.ย. 2561
82 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
77
13 พ.ย. 2561
83 คุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
79
13 พ.ย. 2561
84 อำนาจหน้าที่ของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
68
12 พ.ย. 2561
85 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (จากเงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
26 ต.ค. 2561
86 ประชาสัมพันธ์งบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
26 ต.ค. 2561
87 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
12 ต.ค. 2561
88 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
05 ต.ค. 2561
89 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
05 ต.ค. 2561
90 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (จากข้อบัญญัติ) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18